สั่งซื้อสินค้า โทร: 089-828-2748, 098-264-1700 | Line: @thaicordy | Facebook: Fanpage
ถังเช่าเกษตรหรือถังเช่าคอร์ดี้ไทย (Cordythai) เป็นถังเช่าธิเบตที่ได้จดอนุสิทธิบัตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการใช้วิธีการเพาะเลี้ยงด้วยอาหารเฉพาะ
×
×

Cart